April 9, 2019

คุณฟอร์จูน กนกกาญจน์ จุลทอง

บ้านหลังที่สองในการช่วยดูแลตัวเอง

สมัยนี้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็น ฟอร์จูนเลือกดูแลใบหน้าและผิวพรรณให้แข็งแรง ทำให้ Silverine clinic จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่จะต้องแวะมาดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอค่ะ