Laser

เลเซอร์คุณภาพสูง
HIFU

HIFU เทคโนโลยี High-Intensity Focused Ultrasound หรือที่รู้จักกันดีในชื่อย่อว่า HIFU หลักการการทำงานของ HIFU จะใช้พลังงานคลื่นเสียง Ultrasound ความถี่สูงทำให้เกิดความร้อนสูงกว่า 40 ⁰C จำนวนนับ1,000 ครั้ง ในช่วงเวลาเพียง 0.1 – 1 วินาที ลงลึกถึงใต้ชั้นผิวหนัง ณ บริเวณชั้นพังผืดที่รองรับเนื้อเยื่อของผิวหนัง หรือที่เรียกว่า SMAS พลังงานจะลงไปทำให้เส้นใยพังผืดหดกลับ กระชับตึงขึ้น

ผลลัพธ์จากการรักษา

1. รักษาปัญหาผิวที่หย่อนคล้อยให้กลับมากระชับตึงอีกครั้ง กรอบหน้าได้รูปชัดเจน

2. แก้ปัญหาหนังตาตก หรือคิ้วตกจากผิวที่หย่อนคล้อย

มาตรฐาน

บริษัทผู้ผลิต : Korea
ผ่าน อย. FDA Korea and Thailand

จุดเด่น

1. ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดรอยไหม้

2. ส่งพลังงานคลื่นความถี่สูงมากจึงทำให้ไม่เจ็บ

3. เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ทันทีหลังจากการรักษาครั้งแรก