Skin

ผิวพรรณ
3. AntiChelationAging (ทำให้ดูเด็ก)

แนวทางการรักษาแบบใหม่ที่ดูแลจากปัญหาสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก การทำเซลล์บำบัดสร้างเซลล์ใหม่ ฟื้นฟูเซลล์ให้แข็งแรง รวมถึงรักษาจากภายในเพื่อปรับผิวให้แข็งแรง หายขาด