10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ ที่ Silverine Clinic คนไข้สามารถคาดหวังผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมได้ หมายเหตุ ภาพที่นำมาโชว์เป็นภาพคนไข้ Silverine Clinic จริงทุกรูป สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่