Background

ความเป็นมา

Silverine Clinic คลินิกเล็กๆ ย่านชานเมืองแต่ฝีมือแพทย์ผู้ตรวจรักษาไม่เล็ก ภายใต้ Concept “สวยดูดีในแบบตัวคุณ” ด้วยปณิธานของผู้ก่อตั้ง พญ. รุ่งทิวา ศิริวัฒนเกตุ (หมอรุ่ง) ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์การดูแลผิวพรรณ และความงามด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังโดยตรง ผ่านศูนย์บริการทางด้านเลเซอร์และนวัตกรรมความงามที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูง คัดสรรเฉพาะเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพตรวจสอบได้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่บริเวณกรุงเทพชั้นนอกที่ต้องการเข้ารับการดูแลปัญหาผิวพรรณใกล้บ้าน จากคลินิกที่มีมาตรฐานและฝีมือระดับสากล ด้วยโปรแกรมการรักษาที่คุ้มค่า

ที่ Silverine Clinic เราให้การดูแล วิเคราะห์ วินิจฉัย และระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านสุขภาพผิว และรังสรรค์ความสวยงามแห่งผิวพรรณตามเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ให้คำแนะนำด้านความสวยความงามอย่างตรงไปตรงมาโดยละเอียด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุด ภายใต้หลัก S-V-R อันเป็นหัวใจสูงสุดในการให้บริการของเรา อันเป็นที่มาของคำว่า “Silverine” ประกอบไปด้วย

  1. “Safety” ปลอดภัยด้วยการดูแลรักษาผ่านแพทย์ผู้ชำนาญการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลนิยม
  2. “Solve” รักษาทุกปัญหาผิวพรรณได้อย่างถูกต้อง ให้คำปรึกษาเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล
  3. “Service mind” บริการอย่างมืออาชีพด้วยรอยยิ้มพร้อมความสะดวกสบายและจริงใจ เพราะทุกคนคือคนพิเศษของเรา
  4. “Value” ตอบแทนความคุ้มค่าด้วยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  5. “Resonable” สมเหตุสมผลไม่โฆษณาเกินจริง โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรักษา